Stichting Daniel den Hoed:
een naam die staat voor blijvende inzet tegen kanker

Rotterdammers en allen die bekend zijn met de betekenis van de naam Daniel den Hoed en zijn werk, hebben het nog steeds over “De Daniel” als aanduiding van  Dr. Daniel den Hoed kliniek. Deze is nu ondergebracht in het Erasmus MC complex. Het bestuur van het ErasmusMC wil de naam Daniel den Hoed laten verdwijnen, daarom zal  Daniel den Hoed’s naam steeds moeilijker terug te vinden zijn in het Erasmus MC Kankerinstituut https://www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/ Gelukkig herinnert het borstbeeld van dr. Daniel den Hoed voor de afdeling Radiologie in het complex nog aan de medische erfenis van het Kankerinstituut en duikt zijn naam nog hier en daar op de website en verder op internet. 

Havenarts

Willem den Hoed – oud havenarts en zoon van de naamgever van de Stichting Daniel den Hoed - heeft zijn netwerk aangesproken en vervolgens met steun daarvan de stichting opgericht. Er is een logo gekozen en de website is nu online.  Willem houdt verder presentaties over de achtergrond en doelstelling van de Stichting Daniel den Hoed met als hoofddoel 'de patiënt centraal'  in behandeling en verzorging. Dat zal in de geest van dr. Daniel den Hoed gebeuren, waarnaar kleindochter van Daniel en dochter van Willem den Hoed, dr. Caroline den Hoed, en ook de arsten die vanuit de Daniel den Hoed kliniek nu in het Erasmus Kanker Centrum werken, zeker zullen handelen.

Caroline

Ideeën voor stichtingondersteuning
Binnen de Stichting Daniel den Hoed en de achterban borrelen diverse ideeën op. Er zou een prijs in het leven kunnen worde geroepen voor degene die bijzondere zorg verleent aan kankerpatiënten. Die en andere mogelijk te nemen initiatieven zullen financiële steun nodig hebben. De eerste sponsoracties zijn al in voorbereiding, zoals Zwemmen voor de stichting in Maassluis. De stichting kan ook rekenen op mogelijke steun van diverse partijen.