Stichting Daniel den Hoed

Hoe de naam van dr. Daniel den Hoed verankerd is in de Rotterdamse samenleving en ver daarbuiten is gebleken uit de vele adhesiebetuigingen na de oprichting van de Stichting Daniel den Hoed. Deze stichting is dé bewaker is van het medisch historisch erfgoed van Daniel den Hoed en zijn echtgenote drs. Sijtske den Hoed - Sijtsema. Zij was huisarts en was uitermate geïnteresseerd in de röntgentechnologie. Vanuit beider medisch erfgoed als uitgangspunt kunnen er fondsen worden geworven voor aan Daniel den Hoed gelieerde doelen. De website www.stichtingdanieldenhoed.nl is de uitgebreide informatiebron over diens naamgever en zijn echtgenote en het radiotherapeutisch en oncologisch onderzoek- en ontwikkelingswerk dat zij verrichtten voor de hopelijk effectieve behandeling van vormen van kanker. Verder worden op deze website het heden en verleden van de Stichting Daniel den Hoed belicht en aanvullende achtergrondinformatie  gegeven over de eigen doelstelling, het stichtingbestuur en comité van aanbeveling, en recentelijk oncologisch onderzoek en ontwikkeling . De stichting hoopt op zoveel mogelijk vrienden die de Stichting Daniel den Hoed (financieel) willen steunen. 

De Daniel

Rotterdammers en allen die bekend zijn met de betekenis van de naam Daniel den Hoed en zijn werk, hebben het nog steeds over “De Daniel” als aanduiding van  Dr. Daniel den Hoed kliniek. Deze is nu ondergebracht in het Erasmus MC complex. Het bestuur van het ErasmusMC wil de naam Daniel den Hoed laten verdwijnen, daarom zal  Daniel den Hoed’s naam steeds moeilijker terug te vinden zijn in het Erasmus MC Kankerinstituut https://www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/ Gelukkig herinnert het borstbeeld van dr. Daniel den Hoed voor de afdeling Radiologie in het complex nog aan de medische erfenis van het Kankerinstituut en duikt zijn naam nog hier en daar op de website en verder op internet. 

Willem den Hoed 

Havenarts

Willem den Hoed – oud havenarts en zoon van de naamgever van de Stichting Daniel den Hoed - heeft zijn netwerk aangesproken en vervolgens met steun daarvan de stichting opgericht. Willem houdt verder presentaties over de achtergrond en doelstelling van de Stichting Daniel den Hoed met als hoofddoel 'de patiënt centraal'  in behandeling en verzorging. Dat zal in de geest van dr. Daniel den Hoed gebeuren, waarnaar kleindochter van Daniel en dochter van Willem den Hoed, dr. Caroline den Hoed, en ook de arsten die vanuit de Daniel den Hoed kliniek nu in het Erasmus Kanker Centrum werken, zeker zullen handelen.

Tot groot verdriet is oprichter en oud-voorzitter Willem den Hoed op 26 November 2023 onverwachts overleden.

Susanne den Hoed is samen met de stichting momenteel druk bezig alles op een rij te zetten en het bestuur te reorganiseren. Donaties voor de stichting zijn uiteraard nog steeds meer dan welkom.

Bankrekening (IBAN): NL59 FVLB 0226 9800 22

Ten name van Stichting Daniel den Hoed