loopbrug van Familiehuis naar Erasmus MC

 Loopbrug van ErasmusMC naar Daniel den Hoed Familiehuis ktijgt naam: Daniel den Hoed brug (zie in de media)

Daniel den Hoed brug  zie: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2195572f-9686-4d6e-92ca-e4e07fcd6e6a

Daniel den Hoedbrug nieuwe verbinding tussen Coolhaven en het Erasmus Medisch Centrum

Eind 2023/2024 verbindt een 100 meter lange loopbrug Coolhaven met het Erasmus Medisch Centrum. De naam voor de toekomstige verbinding over de ’s Gravendijkwal is een verwijzing naar de Rotterdamse arts Daniel den Hoed (1897-1950), die als grondlegger van de radiotherapie in Nederland veel heeft betekend voor de kankerbestrijding.

Van Coolhaven tot Leuvehaven

De Daniel den Hoedbrug is onderdeel van de Gebiedsvisie Hoboken 2030. Een plan om in het gebied tussen Delfshaven en het centrum van Rotterdam een hoogwaardig en internationaal woon- en leefgebied te ontwikkelen met ruimte voor lichaam en geest. Bouwblokken hiervoor zijn onder andere woningbouwproject Little C, het toekomstige en 12.000 vierkante meter grote Coolhavenpark, de uitbreiding van Booijmans en de vernieuwing van het Erasmus Medisch Centrum. 

Eén van de resultaten is een wandelroute tussen Coolhaven en Leuvehaven. Eind 2023 is het mogelijk om vanaf het Coolhavenpark naar Leuvehaven te lopen via de Daniel den Hoedbrug, door het Erasmus Medisch Centrum en het Museumpark. Het ontwikkelen van deze wandelroute sluit daarnaast aan bij de gedachte van een healing environment; een prettige omgeving creëren om in te herstellen, recreëren of werken.  


Open oproep

De gemeente Rotterdam nodigt architecten uit om de Daniel den Hoedbrug te ontwerpen. Geïnteresseerde ontwerpers hebben tot 7 februari 2020 de tijd om passende referentieprojecten op te sturen naar architectenselectieSO@rotterdam.nl. Uit deze inzendingen selecteert de gemeente Rotterdam drie architecten. De meest geschikte architect wordt geselecteerd op basis van het schetsontwerp, plan van aanpak en een gesprek. In samenwerking met de gemeente Rotterdam maakt de architect vervolgens een voorlopig en definitief ontwerp.

Familiehuis ook beter bereikbaar
Daniel den Hoed (1899-1950) was een Rotterdamse arts die geldt als een belangrijke grondlegger van de radiotherapie in Nederland. In 1999 werd hij door lezers van het Rotterdams Dagblad uitgroepen tot Rotterdammer van de eeuw. In 1960 werd aan de Groene Hilledijk een kankerinstituut geopend dat naar hem werd vernoemd: de Daniel den Hoedkliniek. Naast het kankerinstituut werd een familiehuis geopend dat ook naar hem werd vernoemd. In dit familiehuis kunnen patiënten en familieleden van patiënten verblijven tijdens een behandeling in de kliniek. In 2018 is de kliniek opengegaan in het Erasmus Medisch Centrum. Het Familiehuis Daniel den Hoed verhuist eind dit jaar naar Little C, tegenover het Erasmus MC. De Daniel den Hoedbrug verbetert de bereikbaarheid van het familiehuis door deze twee met elkaar te verbinden. De naamgeving van de brug is het initiatief van Stichting Daniel den Hoed (www.stichtingdanieldenhoed.nl ), die als doel heeft om zijn inzet en nalatenschap in leven te houden. 

Meer informatie

Meer weten over de ontwerpwedstrijd? Kijk op https://www.ontwerpwedstrijden.nl/selectiebank/aanbestedingArchitectuur/detail/20-013 De komende jaren investeert Rotterdam in twintig hectare extra groen in de stad. Dat staat in het actieplan Rotterdam gaat voor groen’. Meer weten over hoe bestuur, stad en partners samen doorpakken voor het Rotterdam van nu en de toekomst? Kijk op de pagina Wonen in een wereldstad. Meer informatie over het groen in de stad. Meer informatie over nieuwbouwontwikkeling Little Coolhaven. Meer informatie over Familiehuis Daniel den Hoed. Meer informatie over de Gebiedsvisie Hoboken 2030.

De oproep aan architecten voor een ontwerp van de Daniel den Hoed loopbrug had onverwacht veel reacties ontvangen.

60 architecten (en niet de minsten) hadden ingeschreven: dat wordt een moeilijke selectie naar eerst de 10 beste ontwerpen en uiteindelijk naar 3 allerbesten.

Willem den Hoed had een berg huiswerk!!

Vandaag, 17 februari, de eerste selectie gemaakt. In "De Rotterdam" kwamen 6 belanghebbenden bijeen om een eerste 10 architecten te selecteren.

De volgende bijeenkomst moet leiden tot een beste drietal architecten. De door Willem den Hoed hoog gescoorde namen zitten bij de laatste 10 !

Op maandag 2 maart is de definitieve keuze gemaakt! 3 architectenbureaus (  zijn definitief geselecteerd en krijgen de mogelijkheid een ontwerp in te dienen.

Op 9 maart worden de namen van deze 3 architectenbureaus door de gemeente vrijgegeven.

 Hieronder is de link naar uitslag van de laatste selectie met de namen van de 3 architectenbureaus. 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/daniel-den-hoedbrug/

Ontvangst inschrijvingen      20 augustus 2020

Individueel beoordelen         24 t/m 28 augustus

Plenaire beoordelingssessie 1 september

Presentaties inschrijvingen    7 of 8 september

Voornemen tot gunning          11 september

Definitieve gunning (bij geen bezwaar)          18 september 2020

Kortom het bleef spannend tot 18 september!

Meer Droom dan Daad

In 2019 zegde de directeur van de Stichting Droom en Daad essentiele financiele steun toe om een fraaie loopbrug te realiseren.

Echter begin 2022 bleek het bestuur van Droom en Daad (Martin van der Vorm) niet akkoord en verviel de toegezegde steun totaal onverwachts.

De voorzitter van de Stichting Daniel den Hoed ( Willem den Hoed) moet nu hard aan het werk om samen met de gemeente Rotterdam de brug toch mogelijk te maken.