AGENDA

Embargo tot 22 september 15:00 uur

------------------------PERSBERICHT-------------

 wUrck winnaar architectenselectie                           Daniel den Hoedbrug

Ontwerpbureau wUrck wint in samenwerking met constructeur Arup de ontwerpersselectie voor de Daniel den Hoedbrug. wUrck won de laatste ronde van de architectenselectie met een cijfer 9. In die ronde beoordeelde de jury de schetsontwerpen en plannen van aanpak van drie architectenbureaus. De gemeente Rotterdam werkt samen met de Stichting Daniel den Hoed aan het realiseren van de Daniel den Hoedbrug die in 2023 gebouwd gaat worden. Het selecteren van wUrck is een belangrijke stap in dit proces.

  

                                   Daniel den Hoedbrug 

Winnend ontwerp: zie: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2195572f-9686-4d6e-92ca-e4e07fcd6e6a

De inzending van wUrck sprong eruit vanwege het integrale ontwerp, ranke vormgeving en bescheiden uitstraling. De constructie van de brug heeft een eigen vormentaal die consistent is uitgewerkt met cortenstaal. Dit levert een ontwerp op dat goed is ingepast. Zo blijft de steeg van Little C open en transparant en is de brug natuur-inclusief ontworpen. Ook is ruimte voor een ode aan Daniel den Hoed. De brug biedt zicht op de Euromast, Hogeschool Rotterdam en de Coolhaven. 

Samen stadmaken

De voetgangersbrug vormt een fysieke verbinding tussen de Coolhaven en het Museum­park. Hierdoor sluit Little C met Familiehuis Daniel den Hoed aan op het kankerinstituut in het Erasmus MC. Ruim zestig architectenbureaus uit binnen- en buitenland stuurden hun referentieprojecten op. De jury, een interdisciplinair team met Willem den Hoed van de stichting Daniel den Hoed, heeft het referentiemateriaal vanuit de opdrachtkaders zorgvuldig beoordeeld. 

'Mijn vader heeft als Rotterdamse arts en grondlegger van de radiotherapie in Nederland veel betekend voor de kankerbestrijding. Ik ben er trots op dat zijn binding met de stad Rotterdam letterlijk tot uitdrukking komt in dit bouwwerk. Dat houdt het werk van mijn vader levend.'

Willem den Hoed - zoon van Daniel den Hoed 

Uit alle aanmeldingen heeft de jury drie bureaus geselecteerd: wUrck architectuur, stedenbouw, landschap, Ney & Partners en Korth Tielens Architecten. Zij kregen afgelopen zomer de uitdaging een schetsontwerp te maken voor de Daniel den Hoedbrug. Via verschillende contactmomenten kregen de ontwerpers de kans om het ontwerp te verbeteren. Op maandag 7 september hebben de bureaus het schetsontwerp gepresenteerd, binnen de coronarichtlijnen. Vanaf vandaag werkt wUrck samen met het ingenieursbureau Rotterdam verder aan het definitief ontwerp. 

De jury spreekt grote waardering uit voor de schetsontwerpen van wUrck, Ney & Partners en Korth Tielens. Ook danken zij alle andere partijen die hebben meegedaan aan deze ontwerpwedstrijd. De gemeente Rotterdam versterkt met deze ontwerpwedstrijd het Rotterdamse architectuurklimaat. 

Meer informatie
wUrck:
www.wurck.nl Familiehuis Daniel den Hoed: https://www.familiehuis.nl Gebiedsvisie Hoboken 2030 Gebiedsvisie Hoboken 2030 Rotterdam Architectuurstad Rotterdam Architectuurstad Little Coolhaven: https://littlecoolhaven.nl Stichting Daniel de Hoed: www.stichtingdanieldenhoed.nl